Mucha Quartet hrá Dvořáka

Foto: Mucha Quartet hrá Dvořáka

1. 9. 2014

Sláčikové kvarteto Mucha Quartet v spolupráci s kultúrnymi organizáciami vybraných miest na Slovensku a podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  zahajuje svoj koncertný cyklus s názvom „Mucha Quartet hrá Dvořáka“ .

Prvý z koncertov sa začína už 7.9.2014 o 10:30 hod. ako Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave. Koncert bude súčasťou platformy Fórum mladých talentov a je organizovaný v spolupráci s Hudobným centrom.

Dramaturgia tohto projektu je venovaná 110. výročiu úmrtia svetoznámeho hudobného skladateľa Antonína Dvořáka.  Ide o umelecko – vzdelávací cyklus koncertov s cieľom upovedomiť na komornú tvorbu známejších aj menej známych, no rovnako kvalitných diel skladateľa, pričom poslucháči budú mať jedinečnú možnosť nielen vypočuť si tieto diela, ale aj dozvedieť sa zaujímavé informácie o živote a komponovaní jeho diel.

Cyklus  Mucha Quartet hrá Dvořáka rozozneje romantické dielo Cypřiše B 152. Pôvodná verzia z roku 1865 vznikla ako zbierka ľúbostných piesní na text Gustava Pflegera Moravského. Cypřiše, ktoré vznikli v r. 1887, sú jej prekomponovanou podobou pre sláčikové kvarteto. Svetoznáme Sláčikové kvarteto č. 12 F dur, op. 96 „Americké“ patrí k najznámejším kompozíciam  skladateľa. Antonín Dvořák dielo skomponoval v roku 1893 v dedinke Spilleville v štáte Iowa (USA) v rekordne krátkom čase – za 3 dni. Dodnes sa teší veľkej obľube v interpretačnej ako aj v poslucháčskej oblasti. Program ukončí Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, op. 77. Svoje umenie hry na kontrabas predvedie pozvaný hosť – talentovaný sólista Filip Jaro. Ako je uvedené v autografe, toto dielo skladateľ venoval „Môjmu národu“.

Termíny a miesta koncertov:

7. 9 Mirbachov palác, Bratislava v rámci projektu Fórum mladých talentov
9. 10. Synagóga, Nitra v rámci projektu Nitrianska hudobná jeseň
16. 11. Dom kultúry, Dolný Kubín v rámci projektu Kubínska hudobná jeseň
21. 11. Dom kultúry, Partizánske
2. 12. Cikkerova sieň radnice, Banská Bystrica

Predaj vstupeniek na jednotlivých miestach koncertov. Viac informácii na www.muchaquartet.sk.

Koncerty sa konajú s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
« späť na zoznam Aktualizované: 02. 09. 2014