Ceny Hudobného fondu 2014

Foto: Ceny Hudobného fondu 2014

30. 9. 2014

V utorok 30. septembra 2014 v Zichyho paláci v Bratislave predstavitelia Hudobného fondu slávnostne odovzdali šesť cien za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej hudby, džezu, hudobného folklóru a dychovej hudby.

Tento rok si ceny Hudobného fondu odniesli hudobný skladateľ Jozef Podprocký, violončelista Eugen Prochác, hudobná historiografka Marianna Bárdiová, džezový klavirista Klaudius Kováč, hudobný folklorista Jozef Hrušovský a dirigent dychovej hudby Peter Solárik.

Ceny udeľuje Rada Hudobného fondu na základe návrhov profesijných združení (Spolok slovenských skladateľov, Slovenská muzikologická asociácia, Spolok koncertných umelcov, Slovenská jazzová spoločnosť, Spolok hudobného folklóru a Združenie dychových hudieb Slovenska) a odborných komisií pôsobiacich pri Hudobnom fonde (Skladateľská komisia, Muzikologická komisia a Komisia koncertných umelcov).

 

Laureáti:

Cena Jána Levoslava Bellu
Jozef Podprocký za celoživotné dielo

Cena Frica Kafendu
Eugen Prochác za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí

Cena Jozefa Kresánka
Marianna Bárdiová za dlhoročnú muzikologickú, kriticko-pubicistickú, prednáškovú a organizátorskú činnosť v prospech rozvoja stredoslovenskej hudobnej kultúry s prihliadnutím na knižnú monografiu Ján Móry

Cena Ladislava Martoníka
Klaudius Kováč za dlhoročnú interpretačnú a pedagogickú činnosť na Slovensku a v zahraničí

Cena Pavla Tonkoviča
Jozef Hrušovský za pedagogickú a umeleckú činnosť spojenú s publikačnou a organizátorskou prácou v oblasti hudobného folklóru, spracovanie folklórnej hudby pre východoslovenské umelecké súbory, umelecké vedenie vysokoškolského folklórneho súboru Torysa na Prešovskej univerzite a monografiu Sláčikové ľudové hudby východného Slovenska

Cena Karola Pádivého
Peter Solárik za dlhoročnú dirigentskú prácu v prospech rozvoja dychovej hudby Májovanka na Záhorí, vznik a organizovanie 11. ročníkov pôsobivého medzinárodného festivalu Z oboch brehú Moravy, úspešnú skladateľskú, aranžérsku a textársku prácu v oblasti dychovej hudby na Slovensku a zanietené šírenie dychovej hudby na nosičoch a v médiách
« späť na zoznam Aktualizované: 15. 10. 2014