Nominácie Hudobného centra na Svetové dni hudby ISCM 2015

Foto: Nominácie Hudobného centra na Svetové dni hudby ISCM 2015

18. 11. 2014

Hudobné centrum, ktoré bolo v októbri prijaté za asociovaného člena Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM), využilo v týchto dňoch po prvýkrát svoje právo nominovať diela na najbližšie Svetové dni hudby ISCM. Tie sa uskutočnia v roku 2015 v Ľubľane.

Z prihlásených 24 skladieb od 20 autorov vybrala interná výberová komisia Hudobného centra v zložení Juraj Bubnáš (muzikológ), Martin Burlas (skladateľ), Peter Zagar (skladateľ) nasledovných 6 diel:

Lukáš Borzík: Clarissima
Jana Kmiťová: Pavor nocturnus
Oľga Kroupová: Gryllus Musicalis
Peter Machajdík: As the Wind in the Dunes
Lucia Papanetzová: Komorná symfónia
Anton Steinecker: Kaddish

O definitívnom zaradení diel do programu bude rozhodovať programová komisia festivalu.

Ďakujeme všetkým skladateľkám a skladateľom, ktorí sa zapojili do výzvy. O ďalších skladateľských výzvach a aktivitách Hudobného centra v spolupráci s ISCM budeme pravidelne informovať na našich stránkach.

Aktuálne je možné prihlasovať diela na festival ISCM-Musicarama 2015 v Hongkongu (do 23. 11. 2014).
« späť na zoznam Aktualizované: 22. 11. 2014