Skladateľská výzva – Musicarama 2015

Foto: Skladateľská výzva – Musicarama 2015

10. 11. 2014

Vážení skladatelia, vážené skladateľky,
do konca novembra môže naša inštitúcia zaslať nominácie diel pre festival Musicarama, ktorý sa uskutoční 31. 5. – 3. 6. 2015 v Hongkongu v gescii ISCM. Nominovať môžeme max. 6 diel v nasledovných kategóriách:

a) Symfonický orchester (bez sólistu): 3-3-3-3/ 4-3-3-1/ 3bat, tp, ar, 12-10-8-6-4
b) Komorná hudba (do 10 hráčov): fl/ob/cl/fg/cr/2vn/vl/vc/cb
c) Komorná hudba spájajúca západné a Čínske nástroje (do 14 hráčov): fl/cl/cr/vn/vl/vc/pf/bat, sheng/guanzi/liuqin/pipa/guzheng/erhu
d) Zborová hudba (so sprievodom alebo bez sprievodu)

Preferované sú diela skomponované po r. 1999, odporúčaná dĺžka je 8 až 15 minút. Súčasťou prihlášky musí byť partitúra v elektronickej podobe na CD/DVD, nahrávka (ak existuje), komentár o diele, špecifikácia, či by šlo o svetovú/ázijskú premiéru, fotografia, biografia skladateľa v angličtine a informácia, či by skladateľ mohol v prípade výberu vystúpiť s 20-minútovým referátom o svojom diele v angličtine v rámci sympózia počas festivalu.

Termín pre uzavretie prihlášok je 23. november 2014. Ak by ste mali ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky, mailom alebo aj osobne v Hudobnom centre. Originálne znenie podmienok prihlasovania si môžete prečítať tu.
« späť na zoznam Aktualizované: 21. 11. 2014