Zomrel Miroslav Pejhovský

Foto: Zomrel Miroslav Pejhovský

30. 6. 2015

Dňa 23. júna 2015 zomrel vo veku 70 rokov hudobný skladateľ a publicista Miroslav Pejhovský.

Narodil sa vo Viedni v hudobníckej rodine. Otec Anton (1911 – 1987) bol huslista a pedagóg (medzi jeho žiakov patril aj Friedrich Cerha). Matka Terézia (1908 – 1982) bola koloratúrna sopranistka, hosťovala v divadlách v rôznych európskych mestách (Maribor, Paríž a i.). Od roku 1947 žili v Bratislave.

Miroslav Pejhovský študoval hru na klavíri súkromne u Eleny Smidžárovej a Miloša Váňu, neskôr u Romana Bergera na Konzervatóriu v Bratislave (absolvoval v roku 1966). V rokoch 1966 až 1971 študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium ukončil diplomovou prácou na tému Náuka o kompozícii Johanna Georga Albrechtsbergera.

Pôsobil ako pedagóg na hudobných školách v Bratislave, Dunajskej Strede a Štúrove, pracoval ako archivár v Slovenskej filharmónii a v Slovenskom hudobnom fonde a tiež ako interný odborný lektor Osvety. Podieľal sa na tvorbe rozhlasových relácií. Ako hudobný publicista napísal množstvo článkov a recenzií pre časopisy Hudobný život, Literárny (dvoj)týždenník, Historická revue a i., je autorom knihy Zázračný svet opery. Ako skladateľ vytvoril približne 50 kompozícií, jeho posledným premiérovo uvedeným dielom bola Hudba k vernisáži pre sólovú flautu na festivale Nová slovenská hudba 2012.
« späť na zoznam Aktualizované: 01. 07. 2015