Zmena v postupe pri podávaní žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu

Foto: Zmena v postupe pri podávaní žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu

21. 10. 2015

V nadväznosti na novelu zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015, dochádza k zmene v postupe pri podávaní žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu.

Ministerstvo kultúry SR vykonáva zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov na základe žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu  podanej výrobcom zvukového záznamu umeleckého výkonu. Výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný požiadať o zápis do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov najneskôr 30 dní pred prvým uvedením slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na verejnosti na území Slovenskej republiky. MK SR vykoná zápis do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov do 15 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu.

Žiadosť o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu je potrebné doručiť na adresu:

Ministerstvo kultúry SR sekcia umenia a štátneho jazyka Nám. SNP 33 813 31 Bratislava

KONTAKTY:tel.: 02/20482 302

Viac informácií: http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/umenie/evidencia-slovenskych-zvukovych-zaznamov-umeleckych-vykonov--2e8.html
« späť na zoznam Aktualizované: 22. 10. 2015