Riaditeľka Hudobného centra požiadala o uvoľnenie z funkcie

Foto: Riaditeľka Hudobného centra požiadala o uvoľnenie z funkcie

30. 11. 2015

Oľga Smetanová bola menovaná na pozíciu generálne riaditeľky Národného hudobného centra na základe víťazného konkurzu v júli 1999 ministrom Milanom Kňažkom.

V priebehu šestnástich rokov viedla inštitúciu cez viaceré etapy transformácie zo štátnej agentúry Národné hudobné centrum – Slovkoncert, na modernú inštitúciu, zabezpečujúcu dokumentačnú, koncertnú a vydavateľskú činnosť na Slovensku. Hudobné centrum napojila na medzinárodné organizácie – ECPNM, IAMIC, IAML, EUYO, EFA, EMC, ISCM. V mnohých medzinárodných sieťach aktívne zastupovala Slovensko: ako Prezidentka Medzinárodnej asociácie hudobných centier 2007 – 2013, Členka Výkonného výboru Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu 2007 – 2012, Členka Výboru Európskej hudobnej rady 1997-2002, Členka Výboru Európskej konferencie propagátorov novej hudby 1996 – 1998.

Nadviazala nové medzinárodné kontakty s festivalmi súčasnej hudby, jazzovými asociáciami a organizátormi v Európe, a pre mladých umelcov vytvorila príležitosti v rámci Mládežníckeho orchestra EÚ i v rámci podpory ich účasti na medzinárodných súťažiach prostredníctvom Fóra mladých talentov. V medzinárodnom priestore vytvorila nové príležitosti pre slovenské koncertné umenie a pôvodnú tvorbu vo forme opakovaného účinkovania slovenských umelcov na festivaloch Varšavská jeseň, Varšavský letný jazzový festival, Criss Cross Europe, Porgy a Bess, Pražská jar, Re: New Music, New Music New Audiences a iné príležitosti pre uvádzanie pôvodných slovenských diel zahraničnými súbormi v Európe i zámorí.

Na domácej pôde prispela k zvyšovaniu umeleckej úrovne a budovaniu prestíže festivalov Bratislavské hudobné slávnosti, Allegretto Žilina, Melos-Étos a Svetové dni hudby ISCM, ktoré sa v rámci Melos-Étos 2013 konali po prvý raz na Slovensku.

Otvorila brány slovenskému hudobnému priemyslu na veľtrhy Midem, PopKomm, Classical Next a v tomto roku po prvý raz aj na veľtrh Womex.

Naštartovala nové podujatia a projekty na Slovensku – Cenu Ľudovíta Rajtera, Noc hudby, Storočnicu Eugena Suchoňa, Melos Ethos Ensemble, Slovenský mládežnícky orchester. Úspešne realizovala Rok slovenskej hudby v roku 2006. Podieľala sa na vypracovaní projektu Hudobný glóbus pre predsedníctvo Slovenska v EÚ v roku 2016.

Stabilizovala tím vynikajúcich odborníkov v rámci Hudobného centra, i v externých poradných orgánoch – Gremiálna rada, Edičná rada, Redakčná rada Hudobného života, Komisia pre výchovné koncerty, Jazzová rada, festivalového výboru BHS, Melos-Étos, Allegretto Žilina a v ostatnom období najmä novej Komisie odborníkov pre historické organy.

Počas jej pôsobenia v inštitúcii viaceré vydavateľské tituly Hudobného centra zaplnili biele miesta na slovenskom trhu a sú odbornou verejnosťou vysoko hodnotené.

Angažovala sa vo vydávaní hudobných nosičov v oblasti súčasnej hudby, starej hudby a jazzu.

Stabilizovala dokumentačnú činnosť v Hudobnom centre, vďaka čomu sa podarilo zdokumentovať stav historických organov na Slovensku, vytvoriť dôveryhodné databázy a dokumentáciu o slovenskej hudobnej kultúre, pre ktoré sa Hudobné centrum stalo hodnovernou bránou do sveta slovenskej hudby.

Po šestnástich rokoch práce na poste riaditeľky Hudobného centra považuje svoju víziu za naplnenú, a preto požiadala ministra kultúry Mareka Maďariča o uvoľnenie z funkcie.
« späť na zoznam Aktualizované: 09. 12. 2015