Novým riaditeľom Hudobného centra sa stal Igor Valentovič

Foto: Novým riaditeľom Hudobného centra sa stal Igor Valentovič

10. 3. 2016

Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič na základe výsledku výberového konania vymenoval od 10. marca 2016 do funkcie riaditeľa Hudobného centra Igora Valentoviča.

Igor Valentovič je absolventom Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia bol štipendistom v Umenovednom ústave SAV, neskôr pracoval ako redaktor v obnovenom časopise Slovenská hudba a v Slovenskej filharmónii. V 90. rokoch stál pri založení medzinárodných festivalov Melos-Étos a Dni starej hudby a v prvých ročníkoch sa podieľal aj na tvorbe dramaturgie oboch dodnes vitálnych festivalov. Od roku 1992 pôsobil v spoločnosti MUSIC FORUM venujúcej sa vydavateľskej, obchodnej a agentúrnej činnosti v oblasti klasickej hudby. Ako dobrovoľník pracuje v občianskom sektore v združení ALBRECHT FORUM, cieľom ktorého je záchrana a revitalizácia nášho kultúrneho dedičstva.

Zdroj: www.culture.gov.sk

 
« späť na zoznam Aktualizované: 10. 03. 2016