Rok slovenskej hudby

Foto: Rok slovenskej hudby

4. 1. 2016

Na podnet Hudobného centra sa Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodlo vyhlásiť rok 2016 za Rok slovenskej hudby. Jeho hlavným cieľom je zviditeľniť slovenskú hudobnú kultúru v rámci Slovenska, ako aj v zahraničí. Podobne ako v rokoch 1996 a 2006, aj teraz sa myšlienka Roka slovenskej hudby opiera o okrúhle výročia osobností, ktoré významne ovplyvňovali a usmerňovali vývin slovenskej hudobnej kultúry a stali sa jej piliermi.

Na prvom mieste treba spomenúť stodesiate výročie narodenia Alexandra Moyzesa (1906 – 1984) a Ľudovíta Rajtera (1906 – 2000), ale tiež spomienku na 80. výročie úmrtia Jána Levoslava Bellu (1843 – 1936). Ďalšími jubilantmi roka 2016 sú napríklad skladatelia Zdenko Mikula (1916 – 2012), Ján Zimmer (1926 – 1993), Dušan Martinček (1936 – 2006), Ivan Parík (1936 – 2005), Ladislav Kupkovič (*1936), Vladimír Bokes (*1946), Vladimír Godár (*1956), Iris Szeghy (*1956), jazzový trubkár a dirigent Siloš Pohanka (1926 – 2011), etnomuzikológ Alexander Móži (1936 – 2008) a mnohí ďalší. V aktuálnom roku slávia výročie aj niektoré hudobné telesá a inštitúcie, ako napríklad Orchester ľudových nástrojov (40 rokov), Slovenský filharmonický zbor (70 rokov), Spevácky zbor slovenských učiteľov (95 rokov), pripomíname si tiež 90 rokov od prvého vysielania hudby v Slovenskom rozhlase. Rok slovenskej hudby 2016 však nie je len príležitosťou upozorniť na jubileá, ale predovšetkým priestorom na podčiarknutie bohatstva a pestrosti slovenskej hudby ako takej a na rozšírenie kultúrneho povedomia verejnosti o nej.

Organizátori koncertov a iných podujatí sa môžu o podporu svojich projektov uchádzať v rámci Fondu na podporu umenia. Prehľad aktivít organizovaných v rámci Roka slovenskej hudby 2016 bude možné nájsť počas celého roka na spoločnom portáli RSH 2016 na stránkach Hudobného centra (www.hc.sk). Tu budú tiež k dispozícii na stiahnutie logá a vizuály Roka slovenskej hudby, ktoré budú organizátori koncertov používať na plagátoch a v rámci iných obrazových materiálov.

Veríme, že všetky koncertné, vydavateľské a propagačné aktivity v značnej miere prispejú k šíreniu našej hudobnej kultúry na Slovensku i v zahraničí, a Rok slovenskej hudby 2016 tak sprostredkuje návštevníkom podujatí to najlepšie z nášho skladateľského a interpretačného umenia.

Zoznam jubilujúcich osobností

Zoznam výročí inštitúcií a hudobných telies

 

Na stiahnutie:

Tlačová správa

Logo Rok slovenskej hudby (slovenská verzia)

Logo Rok slovenskej hudby (anglická verzia)

Farebný banner 1

Farebný banner 2

Farebný banner 3

Farebný banner 4
« späť na zoznam Aktualizované: 23. 03. 2016