Výzva na prihlasovanie diel na Svetové dni novej hudby ISCM 2017

Foto: Výzva na prihlasovanie diel na Svetové dni novej hudby ISCM 2017

1. 9. 2016

Hudobné centrumISCM – Slovenská sekcia aj v tomto roku využijú svoje právo zaslať nominácie diel na Svetové dni novej hudby ISCM, ktoré sa v roku 2017 uskutočnia v kanadskom Vancouveri. Obraciame sa preto na vás so spoločnou výzvou na prihlasovanie skladieb. Celkovo budeme zasielať 12 nominácií (6 za Hudobné centrum a 6 za ISCM – Slovenskú sekciu). Programová komisia Svetových dní hudby ISCM z nich vyberie minimálne 2 diela, ktoré budú zaradené do programu festivalu.

Vaše diela u nás môžete prihlasovať do 3. októbra 2016. Prihlásenie je možné poštou, cez e-mail, príp. fyzickým doručením na sekretariát Hudobného centra.

Prihláška musí obsahovať:

Presný rozpis záväzných kategórií a možných nástrojových obsadení nájdete v prílohe. Podmienkou je vznik v roku 2006 a neskôr (pričom uprednostnené môžu byť diela so vznikom od roku 2011), preferovaná dĺžka skladieb je max. 12 minút. V prípade ďalších otázok sa neváhajte na nás obrátiť.

 

Kontaktné údaje:
Hudobné centrum
Juraj Bubnáš
Michalská 10, 815 36 Bratislava

e-mail: juraj.bubnas@hc.sk
telefón: 02/ 2047 0360
« späť na zoznam Aktualizované: 19. 09. 2016