Ceny Hudobného fondu 2016

Foto: Ceny Hudobného fondu 2016

19. 9. 2016

Predstavitelia Hudobného fondu v utorok 20. septembra 2016 o 14:00 v Zichyho paláci v Bratislave na slávnostnom odovzdávaní udelili ceny Hudobného fondu 2016. Ocenenými tento rok sú hudobný skladateľ Pavol Krška, sopranistka Eva Šušková, muzikologička Janka Petőczová, huslista Stanislav Palúch, folklorista Pavol Kužma a skladateľ a dirigent dychovej hudby Ivan Šmatlák.

Hudobný fond udeľuje ročne 6 cien za výnimočné tvorivé a interpretačné výkony alebo celoživotný prínos v oblasti hudby. Ceny boli založené na pamiatku významných slovenských hudobných umelcov v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby.

Ceny a laureáti 2016:

Cena Jána Levoslava Bellu – Pavol Krška za celoživotné dielo v oblasti duchovnej tvorby
Cena Frica Kafendu – Eva Šušková za vynikajúce interpretačné výkony s prihliadnutím na CD nahrávku secret VOICE
Cena Jozefa Kresánka – Janka Petőczová za knižné dielo Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša ako výrazný príspevok k uchovávaniu a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva Slovenska
Cena Ladislava Martoníka – Stanislav Palúch za dlhoročné presvedčivé inštrumentálne výkony a štýlovú a žánrovú pestrosť
Cena Pavla Tonkoviča – Pavol Kužma za dlhoročnú interpretačnú, zberateľskú a výskumnú činnosť v oblasti hudobného folklóru
Cena Karola Pádivého – Ivan Šmatlák za dlhoročnú a úspešnú skladateľskú, dirigentskú a pedagogickú prácu pre rozvoj Dychovej hudby Nadličanka z Nadlíc               
« späť na zoznam Aktualizované: 20. 09. 2016