SLOVAK SOUND 2016

Foto: SLOVAK SOUND 2016

26. 9. 2016

V rámci nového projektu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU SLOVAK SOUND 2016 sa na prelome septembra a októbra 2016 vo Viedni a v Brne uskutočnia dva koncerty VŠMU MODERN ORCHESTRA pod vedením Mariána Lejavu, a to na pôdach partnerských hudobných univerzít – Universität für Musik und darstellende kunst vo Viedni – Joseph Haydn Saal (30. 9. o 19.00)Hudební fakulta JAMU v Brne – Koncertní sál HF JAMU (6. 10. o 19.30). Dramaturgia koncertov venovaných tiež Roku slovenskej hudby 2016 pozostáva z diel pre sláčikový orchester od významných slovenských autorov a ten istý program zaznie aj na Otváracom koncerte akademického roka HTF VŠMU 2016 – 2017 v Bratislave v Koncertnej sieni Dvorana 28. 9. 2016 o 19.00.

Projekt SLOVAK SOUND 2016 nadväzuje na úspešné podujatie – o-R-f-E-us-PEAT (prezentácia Študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS 2015 v Prahe) – z novembra 2015, ktoré bolo pilotným projektom prezentácie slovenskej hudobnej, aj interpretačnej kultúry v zahraničí v rámci umeleckých aktivít HTF VŠMU v Bratislave.

Nový projekt SLOVAK SOUND 2016 otvára prostredníctvom vystúpení Komorného orchestra VŠMU študentom i pedagógom HTF VŠMU nové koncertné možnosti v prostredí zahraničných partnerských akademických inštitúcií v prirodzenej medzinárodnej konfrontácii. Dva koncerty vo Viedni a Brne predstavujú jeden z významných krokov k vytváraniu systematickej a viacročnej spolupráce vo forme prezentácií rôznych umeleckých výstupov a projektov HTF VŠMU v zahraničí.

VSTUP NA VŠETKY KONCERTY JE VOĽNÝ

Program:
Eugen Suchoň: Serenáda op. 5
Jozef Sixta: Asynchrónie
Juraj Beneš: Puzzle pre sláčikový orchester
Peter Zagar: Štyri skladby pre sláčiky
Ladislav Burlas: Planctus pre sláčikový orchester

Účinkujúci:
VŠMU MODERN ORCHESTRA
Marián Lejava, dirigent

Projekt SLOVAK SOUND 2016 je podporený Fondom na podporu umenia (Slovenská republika)
a je realizovaný v rámci Roku slovenskej hudby 2016.
Koncerty sa konajú v spolupráci s Hudobným fondom a Slovenským inštitútom vo Viedni.
« späť na zoznam Aktualizované: 28. 09. 2016