Študentský festival súčasnej hudby ORFEUS 2016

Foto: Študentský festival súčasnej hudby ORFEUS 2016

20. 10. 2016

V dňoch 24. – 28. októbra a 26. novembra 2016 sa na pôde Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave uskutoční už 17. ročník Študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS 2016.

Umelecké podujatie so 16-ročnou tradíciou je dôležitým priestorom pre prezentáciu študentskej autorskej domácej i zahraničnej tvorby. Gestorom projektu je Katedra skladby a dirigovania HTF VŠMU.

Hlavným posolstvom projektu je v nadväznosti na slovenskú skladateľskú tradíciu uvádzať tvorbu mladých, poväčšine ešte študujúcich, hudobných skladateľov a prezentovať ich pred verejnosťou ako nastupujúcu generáciu tvorcov slovenskej kultúry. Festival tak poskytuje študentom VŠMU ostatných odborov i širokej verejnosti možnosť oboznámiť sa so súčasnými trendmi v hudobnom umení.

Spolu s kompozíciami študentov Katedry skladby a dirigovania HTF VŠMU budú uvedené aj diela starších autorov – Vladimíra Bokesa, Iris Szeghy, Ivana Paríka a Ivana Hrušovského.

Projekt zahŕňa:

3 koncerty v Koncertnej sieni Dvorana (Zochova ul. 1, Bratislava): jeden zborový 24. 10. a dva komorné 25. a 26. 10. / vždy o 19.00

Seminár o slovenskej elektroakustickej hudbe v Malej koncertnej sále HTF VŠMU 28. 10. o 16.00

Elektroakustický večer pod názvom Orthogenesis v Divadle Lab DF VŠMU (Svoradova 4, Bratislava) 28. 10. o 19.00

ORFEUS JUNIOR – workshop a koncert pre žiakov ZUŠ 26. 11. od 9.00 v Malej koncertnej sále HTF (koncert o 19.00)

Na prvých troch koncertoch účinkujú: Miešaný spevácky zbor Tirnavia pod vedením Michala Stahla (24. 10.), Ansambel Asynchronie pod vedením Petra Javorku (25. 10.) a Ensemble Spectrum pod vedením Mateja Slobodu (26. 10.).

Projekt je určený odbornejšiemu publiku (študenti a pedagógovia základných, stredných a vysokých umeleckých škôl ale aj vysokých škôl humanitného zamerania) ktoré môže ponúknuť odbornú reflexiu. Súčasne ale môže osloviť aj širšie publikum, ktoré má záujem oboznámiť sa so súčasným stavom v slovenskej vážnej hudbe.

VSTUP NA VŠETKY KONCERTY A AKTIVITY FESTIVALU JE VOĽNÝ

 17. ročník Študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS 2016  je podporený Fondom na podporu umenia (Slovenská republika) a Hudobným fondom. Festival je realizovaný v rámci Roku slovenskej hudby 2016.

Viac informácii o festivale nájdete na www.vsmu.sk

Facebook: HTF VŠMU Projects
« späť na zoznam Aktualizované: 21. 10. 2016