Teoretické dielo Oliviera Messiaena

Foto: Teoretické dielo         Oliviera Messiaena

22. 12. 2016

Olivier MESSIAEN: Technika môjho hudobného jazyka. Text s hudobnými príkladmi.

Slovenskej hudobnej obci predkladáme kľúčové teoretické dielo skladateľa Oliviera Messiaena Technique de mon langage musical. Technika môjho hudobného jazyka je dielom 33-ročného Messiaena (dokončil ju v lete 1942 a tlačou vyšla o dva roky neskôr). Pokrýva preto len necelú tretinu skladateľovho odkazu a celkom prirodzene v nej absentujú tie charakteristické prvky, ktoré sa v jeho hudobnom jazyku vykryštalizovali až neskôr. Skladateľove najhranejšie diela (LAscension, La Nativité du Seigneur, Quatuor pour la fin du Temps, Visions de lAmen, Vingt Regards sur lEnfant Jésus, Turangalîla-Symphonie a i.) však pochádzajú práve z 30. a 40. rokov, čiže z obdobia, ktoré Technika môjho hudobného jazyka pokrýva viac než uspokojivo. Dúfame, že slovenský preklad Techniky poslúži skladateľom a interpretom nielen ako kľúč k pochopeniu Messiaenovho hudobného jazyka, ale prispeje i k hlbšiemu poznaniu autorovho jedinečného postavenia v hudobných dejinách 20. storočia.

Objednať
« späť na zoznam Aktualizované: 28. 03. 2017