Zomrel Zdeněk Macháček (1928 – 2017)

Foto: Zomrel Zdeněk Macháček (1928 – 2017)

10. 1. 2017

Vo veku 88 rokov 6. januára 2017 zomrel Zdeněk Macháček, dlhoročný šéfdirigent spevohry Divadla Nová scéna v Bratislave.

Narodil sa 15. 8. 1928 v Brne v rodine poštového zriadenca. Vo veku osem rokov začal chodiť do speváckeho zboru a učiť sa hrať na husle, čo natrvalo poznačilo celý jeho život a profesijné smerovanie. Bolo preto prirodzené, že začal študovať na brnianskom konzervatóriu hru na husle a dirigovanie. Odbor hry na husle absolvoval u profesora J. Remeša a odbor dirigovanie u profesora B. Lišku.

V rokoch 1949 – 1953 bol Zdeněk Macháček členom Štátnej filharmónie v Brne, kde sa stal vedúcim skupiny 2. huslí. Už počas štúdia sa venoval umeleckej práci v rôznych hudobných súboroch ako huslista, ale aj ako dirigent. V týchto rokoch spolupracoval s rôznymi mládežníckymi súbormi. Zaujímavé je spomenúť aj jeho spoluprácu so súborom Radost pri JAMU v Brne, ktorého členmi boli v tom čase aj českí herci Vlasta Fialová, Josef Somr a dlhoročný osobný priateľ Zdenka Macháčka, Vladimír Menšík a ďalší.

V rokoch 1957 – 1999 sa ako šéfdirigent podieľal  na budovaní spevoherného súboru, najmä orchestra Divadla Nová scéna. V rokoch 1981 – 1983 bol umeleckým vedúcim spevohry Novej scény. Tvorivé výsledky a interpretácia operetných diel a muzikálov zaradili divadlo Nová Scéna na popredné miesto nielen v bývalom Československu. Dôkazom je množstvo úspešných zahraničných vystúpení (Nemecko, Holandsko, Dánsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Luxemburg, Taliansko). Do dejín slovenského spevoherného divadla sa nezmazateľne zapísal mnohými inscenáciami, ktoré pripravil s kolegami Bedřichom Kramosilom a Borisom Slovákom. O tejto trojici sa právom hovorí ako o zakladateľoch slovenského operetného divadla.

Vyše 40 rokov Zdeněk Macháček spolupracoval so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. S týmto telesom odohral množstvo koncertov a nahral veľa hudobných nosičov, prevažne operetného a muzikálového žánru – slovenských autorov (G. Dusík, K. Elbert, M. Schneider-Trnavský, M. Novák, T. Andrašovan, T. Šebo-Martinský, I. Bázlik, M.Varga, P. Breiner, Z. Mikula, Z. Cón a iní), ale aj skladateľov svetových mien – J. Strauss, F. Lehár, E. Kálmán, F. von Suppé, K. Millöcker, J. Offenbach, C. Porter, O. Nedbal, L. Bernstein a ďalší. Mnohé z koncertov zaznamenala aj Slovenská televízia.

Okrem SOSRu pracoval Zdeněk Macháček aj s ostatnými veľkými hudobnými telesami, či už to bola Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, ale tiež viaceré hudobné divadlá, medzi nimi Slovenské národné divadlo, Štátna opera v Banskej Bystrici či Opera Štátneho divadla v Košiciach. Spolupracoval aj so zahraničnými hudobnými divadlami (v Berlíne, Moskve, Prahe, Brne, Budapešti, Varšave). Venoval sa aj piesňam pre deti a detskému hudobnému divadlu. Autorsky spolupracoval aj s Orchestrom ľudových nástrojov, pre ktorý napísal, upravil a inštrumentoval ľudové piesne z moravsko-slovenského pomedzia.

Na bratislavskej VŠMU pôsobil dvanásť rokov ako pedagóg – vyučoval dirigovanie operety a muzikálu. Na Konzervatóriu v Bratislave od r. 2008 až do smrti vyučoval absolventov Konzervatórií a vysokých škôl umelecké predmety špecializácie operetný spev.

Dlhé roky bol predsedom poroty Medzinárodnej speváckej súťaže operety a muzikálu, ktorá sa koná v Komárne, v rodisku hudobného skladateľa Franza Lehára.

Zdroj: www.nova-scena.sk
« späť na zoznam Aktualizované: 11. 01. 2017