Slovenský mládežnícky orchester – KONKURZ – posunutý termín uzávierky prihlášok

Foto: Slovenský mládežnícky orchester – KONKURZ – posunutý termín uzávierky prihlášok

10. 5. 2017

Hudobné centrum vypisuje

KONKURZ

do Slovenského mládežníckeho orchestra na letné sústredenie, ktoré sa uskutoční v dňoch 1. – 12. 7. 2017 pre nástrojové skupiny:

hoboj (orchestrálny part)
fagot (orchestrálny part)
husle (orchestrálny part)
viola (orchestrálny part)

Podmienky:
1. krátka prednesová skladba
2. vybrané úryvky z orchestrálnych partov

Vyplnené prihlášky zasielajte elektronicky na adresu smo@hc.sk.

Na konkurz sa môžu hlásiť aj absolventi, ktorí už aktuálne neštudujú, ale vyhovujú vekovým kritériám.

Posunutý termín uzávierky prihlášok: 15. 5. 2017


Termíny a miesta konkurzov budú následne stanovené po vzájomnom dohovore.

Od vybraného uchádzača sa vyžaduje účasť na celom projekte v termíne 1. až 12. 7. 2017.

Úspešné absolvovanie konkurzu je predpokladom pre účasť aj na ďalších projektoch orchestra.
« späť na zoznam Aktualizované: 15. 05. 2017