Hudobné centrum sa stalo členom EFNYO

Foto: Hudobné centrum sa stalo členom EFNYO

23. 5. 2017

Hudobné centrum ako organizátor projektu Slovenský mládežnícky orchester sa stalo členom Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (European Federation of National Youth Orchestras – EFNYO) na základe schválenia žiadosti o členstvo Valným zhromaždením EFNYO.
Federácia vznikla v roku 1994, tvorí ju 38 členských organizácií a poskytuje platformu pre výmenu poznatkov v oblasti výchovy a profesionálneho hudobného vzdelávania mladých hudobníkov, získavania publika či medzinárodnej mobility a interkultúrneho dialógu medzi vedúcimi európskymi mládežníckymi orchestrami. EFNYO zároveň významne pomáha prehlbovať komunikáciu a vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými členmi. K hlavným cieľom federácie patria upevňovanie a formovanie pozície symfonickej hudby v Európe, podporovanie nových iniciatív zameraných na mládežnícke orchestre na národnej i medzinárodnej úrovni, medzinárodná mobilita mladých orchestrálnych hráčov, ako aj získavanie záujmu mladých hudobníkov a publika o rôznorodý repertoár.

Viac informácií: www.efnyo.org
« späť na zoznam Aktualizované: 19. 07. 2017