Medzinárodný projekt Norsk Musikk Meets Slovak / Slovak Music Meets Norsk

Foto: Medzinárodný projekt Norsk Musikk Meets Slovak / Slovak Music Meets Norsk

9. 2. 2018

Projekt Norsk Musikk Meets Slovak / Slovak Music Meets Norsk je ďalším krokom v rozvíjaní spolupráce medzi Hudobnou a tanečnou fakultou VŠMU v Bratislave a Griegovou Akadémiou, súčasťou Univerzity v Bergene, zahájenej v roku 2015 pilotným projektom Grieg Day. Štvordňové pobyty 7 nórskych reprezentantov Griegovej akadémie v Bratislave (december 2017) a 6 slovenských reprezentantov HTF VŠMU v Bergene (január 2018) predstavujú zásadný krok v rozvoji vzájomného povedomia o špecifikách modernej hudobnej kultúry na Slovensku a v Nórsku. Študenti oboch inštitúcií sa aktívne oboznámili s hudobnou tvorbou partnerskej krajiny na báze naštudovania reprezentatívnych diel pod vedením svojich pedagógov. V interpretácii týchto diel sa zdokonalili v rámci majstrovských kurzov pod vedením špecialistov z danej krajiny. 4 slovenskí študenti s nórskym repertoárom boli vybraní v rámci súťažnej prehliadky Norsk Competition a získali prestížny študijný pobyt v Bergene. Hĺbkový prienik do kompozičných postupov a poetík charakteristických pre danú hudobnú kultúru priniesli skladateľské workshopy Knuta Vaageho a Jevgenija Iršaia. Na špecifiká, rozdiely, paralely a styčné body vo vývoji oboch kultúr poukázali vo svojich prednáškych muzikológovia Arnulf Mattes a Markéta Štefková, ktorá je zároveň autorkou a garantkou projektu.

Široká verejnosť mala možnosť zoznámiť sa so špičkovými hudobnými dielami  20. a 21. storočia príslušnej krajiny v rámci koncertov pedagógov,  ktoré boli vyvrcholením podujatia: Norsk Musikk z tvorby nórskych skladateľov 6. decembra 2017 v Bratislave (Einar Røttingen, Signe Bakke a Torleif Torgersen – klavír; Hilde Haraldsen Sveen – spev; Ricardo Odriozola – husle) a Musica Slovaca 19. januára 2018 v Bergene (Daniel Buranovský  – klavír; Dagmar Podkamenská – spev; Róbert Pechanec – vokálna korepetícia; Jozef Horváth  – husle; Jevgenij Iršai – klavír). Oba koncerty sa stretli s mimoriadnym záujmom verejnosti a navštívili ich aj významní reprezentanti akademických, diplomatických a spoločenských kruhov.    

Podujatie bolo podporené z grantov EHP a Nórska, zo zdrojov projektu Griegovej akadémie (Un)-settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means zameraného na problematiku hľadania nových výrazových prostriedkov pri interpretácii hudby 20. a 21. storočia a realizované v súčinnosti s Nórskym veľvyslanectvom v Bratislave, Slovenským veľvyslanectvom v Osle a Griegovým výskumným centrom v Bergene.

Najbližší projekt slovensko-nórskej medzinárodnej spolupráce sa uskutoční v októbri 2019.

Kontakt:
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Zochova 1, Bratislava
Vladimír Sirota, koordinátor projektu / 0905 403032, sirota@vsmu.sk
www.htf.vsmu.sk
www.dvorana-vsmu.sk
Facebook: HTF VŠMU Projects
« späť na zoznam Aktualizované: 09. 02. 2018