Kronika 1. hudobnej školy v Bratislave

Foto: Kronika 1. hudobnej školy v Bratislave

12. 3. 2018

K dokumentom prístupným v rámci projektu Digitálnej knižnice UKB v týchto dňoch pribudol vzácny prameň k téme skúmania histórie hudobného školstva v Bratislave – Kronika 1. Hudobnej školy v Bratislave založenej Milošom Ruppeldtom v roku 1919. Iniciátorom digitalizácie kroniky bolo Hudobné centrum v rámci svojej spolupráce so ZUŠ M. Ruppeldta a Univerzitnou knižnicou v Bratislave.

Zároveň dávame do pozornosti ďalší dokument z Ruppeldtovej pozostalosti prístupný v Digitálnej knižnici UKB – Excerptá hudobných článkov v slovenských periodikách 18. a 19. storočia a súpis hudobnín Národného múzea v Turčianskom sv. Martine. Vedúca Hudobného kabinetu UKB Veronika Bakičová o materiáli hovorí: "Významný dejateľ slovenskej hudobnej kultúry Miloš Ruppeldt vypracoval v prvej polovici 20. storočia monitoring slovenských novín z 18. a 19. storočia s cieľom zmapovať články o hudbe. Jedna tretina novín hudbe nevenovala pozornosť, čo Ruppeldt komentuje slovom „Nič!“. Z ostatných periodík zaznamenal excerptá hudobných článkov. K niektorým témam Ruppeldt vyjadruje svoj názor. Rukopis je doplnený o súpis a popis hudobnín v Národnom múzeu v Turčianskom Svätom Martine a o stručné poznámky k slovenskému národnobuditeľskému hnutiu a maďarizácii. Úhľadný a dobre čitateľný rukopis je v slovenskom jazyku a má viac ako 554 strán formátu A5. K článkom sú uvedené presné bibliografické údaje."
« späť na zoznam Aktualizované: 12. 03. 2018