Do pozornosti

Foto: Do pozornosti

22. 5. 2018

ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) je najväčšou britskou hudobno-vzdelávacou inštitúciou a organizátorom svetovo uznávaných hudobných skúšok. Každoročne vyhodnocuje úspešnosť viac ako 630 000 záujemcov v 93 krajinách sveta. Absolvovanie skúšky sa uznáva v mnohých krajinách ako doklad o úrovni hudobných schopností kandidátov na zamestnanie v hudobnej sfére. Skúšanie sa vykonáva v hre na všetkých hudobných nástrojoch a v hudobnej teórii.

Úroveň hudobných schopností sa meria v ôsmich stupňoch, pričom šance na uplatnenie v profesionálnom svete hudby sú tým väčšie, čím vyšší stupeň kandidát dosiahne. Predpokladom pre pripustenie k skúške 6. a vyššieho stupňa je absolvovanie skúšky 5. stupňa.

Skúšky na Slovensku prebehnú opäť v nasledujúcom roku. Testy budú k dispozícii v slovenskom jazyku. O termínoch a ďalších detailoch vás budeme informovať.

Pre informácie môžete tiež kontaktovať pani Rachael Howarth, tel.: +421 944 310 232 alebo e-mail: Rachael.Howarth @ bisb.sk.

 
« späť na zoznam Aktualizované: 23. 05. 2018