Výzva na prihlasovanie na Svetové dni novej hudby ISCM 2019

Foto: Výzva na prihlasovanie na Svetové dni novej hudby ISCM 2019

22. 6. 2018

Vážení skladatelia, vážené skladateľky,
radi by sme vás informovali o aktuálnej výzve na zasielanie skladieb pre medzinárodný festival ISCM World New Music Days 2019, ktorý sa uskutoční 2. – 10. mája 2019 Tallinne (Estónsko).

V tohtoročnej výzve sa opäť spojili Slovenská sekcia ISCM a Hudobné centrum ako pridružený člen ISCM a do festivalového Call for scores môžeme spoločne zaslať až 12 skladieb. Organizátori v Estónsku si zo zaslaných skladieb vyberú minimálne dve (1 za každého člena) na uvedenie počas festivalu ISCM World New Music Days 2019 v Tallinne. Skladatelia dostanú pozvanie na festival a bude im zabezpečené ubytovanie na 4 dni.

Všetky informácie o výzve a kategóriách nájdete tu:
https://worldmusicdays2019.ee/#categories

Svoje skladby, ktoré zodpovedajú požiadavkám výzvy, môžete zasielať do 15. augusta 2018 na e-mailovú adresu iscm.slovak@gmail.com vo formáte .pdf spolu s označením kategórie. Jeden skladateľ môže prihlásiť iba jednu skladbu.

Výber skladieb za oboch slovenských členov ISCM prebehne anonymne v rámci jednej výberovej komisie. Ideálne je teda, aby partitúra neobsahovala vaše meno. V prípade, že bude meno uvedené, bude pred hodnotením z partitúry odstránené. Osoby zodpovedné za zhromaždenie skladieb zabezpečia anonymitu pred komisiou, pričom nie sú jej členmi.

Dôležité termíny:

 

V prípade otázok sa prosím obráťte na koordinátora výzvy:
ISCM – Slovenská sekcia
0948 531 744
« späť na zoznam Aktualizované: 06. 07. 2018