Foto: Concertino Praga 2019 – súťaž pre mladých hudobníkov

Concertino Praga 2019 – súťaž pre mladých hudobníkov

Vážna hudba

|

11. 10. 2018

Český rozhlas vyhlasuje 53. ročník Medzinárodnej rozhlasovej súťaže mladých hudobníkov Concertino Praga 2019, ktorá je usporadúvaná pod patronátom European Broadcasting Union (EBU), a je členom European Union of Music Competitions for Youth (EMCY).

Kategórie pre rok 2019:
HUSLE | VIOLONČELO | KLAVÍR | HARFA

Vekové obmedzenie:
hudobníci narodení v roku 2002 a neskôr

Uzávierka prihlášok: 15. december 2018


Podmienky súťaže:
Nominačné kolo súťaže prebieha formou zaslania needitovanej live nahrávky (formát WAV stereo) v rozsahu min. 20 a max. 30 minút, ktorá vznikla v období 1. 1. až 15. 12. 2018 v štúdiu alebo počas živého vystúpenia. Na nahrávku sa nesmú vzťahovať žiadne vysielacie a mechanické práva.

Povinné skladby:
husle
J. Suk: Štyri kusy pre husle a klavír op. 17
(II. Appassionato – husle, klavír; IV. Burleska – husle, klavír)
violončelo
B. Martinů: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre violončelo a klavír
klavír
V. Novák: Spomienky op. 6. (Inquieto)
harfa
J. K. Krumpholtz: Dvanásť prelúdií pro sólovou harfu op. 2 (č. 6)

Okrem povinnej skladby môže súťažná nahrávka obsahovať ľubovoľný repertoár.

Podrobné podmienky súťaže


Prihlášky:

https://www.rozhlas.cz/concertino/prihlasky/

 

x