Foto: Prvý ročník festivalu Pro musica nostra Sarossiensis úspešne za nami!

Prvý ročník festivalu Pro musica nostra Sarossiensis úspešne za nami!

Pro Musica Nostra Sarossiensi

|

24. 10. 2018

Idea zorganizovať festival Pro musica nostra vznikla na jar tohto roka a veľmi rýchlo si získala záujem miest, obcí i návštevníkov. Po realizácii festivalu na Šariši môžeme s radosťou konštatovať, že náš zámer sprostredkovať ľuďom klasickú hudbu na špičkovej interpretačnej úrovni v priestoroch jedinečných historických pamiatok sa stretol s vrelým ohlasom u spolupracujúcich subjektov i publika.

 

Na území Prešovského samosprávneho kraja sa nachádza približne 4000 kultúrnych, architektonických a prírodných podmienok, čo je najviac zo všetkých krajov na celom Slovensku. Festival umocnil výnimočné hodnoty pamätihodností svetskej architektúry a dominánt sakrálneho umenia prostredníctvom hudby minulých storočí. Sprievodcov do vekov dávnejších i menej dávnych zohrali veľké osobnosti svetovej i domácej klasickej hudby. Interpretmi piatich festivalových koncertov boli výrazné osobnosti slovenského a českého interpretačného umenia - Muchovo kvarteto, Solamente naturali, Marek Vrábel, Monika Duarte-Štreitová, Jana Boušková, Tomáš Jánošík, Igor Fábera, Marica Dobiášová. Týmto dramaturgickým krokom sme si zároveň pripomenuli storočnicu založenia spoločného štátu ale i stále živé umelecké a ľudské kontakty v rámci našich blízkych národov.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ideou nášho festivalu stotožnili, nadchli sa pre ňu a pomohli jej premeniť sa na skutočnosť. Zoznam spolupracujúcich inštitúcií, subjektov i jednotlivcov je len potvrdením potenciálu spoločného úsilia s prísľubom do ďalších ročníkov Pro musica nostra, či už na Šariši, alebo inde na Slovensku.

 

Igor Valentovič

Hudobné centrum

riaditeľ

 

x