Eugen Suchoň - Hudobnoteoretické dielo

Foto: Eugen Suchoň - Hudobnoteoretické dielo

12. 2. 2019

Eugen Suchoň - Hudobnoteoretické dielo je novou publikáciou Hudobného centra. Hudobná tvorba Eugena Suchoňa tvorí ťažiskový pilier novodobej slovenskej hudobnej kultúry. Suchoň bol však po desaťročia aktívny aj ako pedagóg a vo svojej pedagogickej práci sa opieral o vlastné hudobnoteoretické práce, ktoré sprevádzali jeho vyučovanie. Celok obsahuje štyri Suchoňove publikácie – Stručná náuka o hudbe, Teória kontrapunktu, Náuka o harmónii a Akordika od trojzvuku po dvanásťzvuk. Spoluautorom Stručnej náuky o hudbe a Náuky o harmónii je Miroslav Filip. Akordika vychádza s prílohou, ktorú tvorí autorov klavírny cyklus Kaleidoskop.

Publikáciu si môžete zakúpiť tu.
« späť na zoznam Aktualizované: 12. 02. 2019