Ján Levoslav Bella / Koncertná skladba a omša in d

Foto: Ján Levoslav Bella / Koncertná skladba a omša in d

18. 3. 2019

Medzi najnovšie tituly v edícii súborného diela Jána Levoslava Bellu pribudli aj Koncertná skladba v uhorskom štýle pre orchester (B:5) a Missa in d (E:I, 3).

"Konzertstück im ungarischen Stile" vznikol v Sibini roku 1893. Podľa slov Ernesta Zavarského: "Hungarizmy v tejto skladbe sa javia hlavne v melodike, robenej podľa melodiky a bodkovaného rytmu, ktoré sú charakteristické pre novouhorskú ľudovú pieseň." Ide pritom o ojedinelý doklad Bellovej tvorby vo vzťahu k maďarskej kultúre počas jeho pobytu v Sibini.

Partitúru ponúkame tu

Bellova Missa in d pre miešaný zbor a orchester je jednou z jeho šiestich zachovaných omšových kompozícií. Je napísaná pre obsadenie typické pre Bellove katolícke skladby z čias jeho pôsobenia v Kremnici.
Partitúru ponúkame tu
« späť na zoznam Aktualizované: 18. 03. 2019