Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského

Foto: Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského

4. 4. 2019

V máji sa uskutoční 23. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského. Mladí talentovaní interpreti môžu svoje prihlášky posielať do 25. apríla.

Podmienky súťaže

1. Poslaním súťaže je vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia, podnecovanie ich ďalšieho umeleckého rastu, propagácia vokálnej tvorby s akcentom na tvorbu Mikuláša Schneidera-Trnavského, výber účastníkov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže.

I. kategória má tri kolá, súťažný repertoár je menej náročný. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť speváci narodení po roku: ženy – 1995 / muži – 1993.

II. kategória má tri kolá, súťažný repertoár je náročnejší. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť speváci narodení po roku: ženy – 1986 / muži – 1984.

2. Laureáti (1. miesto) medzinárodných speváckych súťaží za roky 2014 – 2019 sa nemusia zúčastniť na 1. kole súťaže, ale môžu postúpiť priamo do 2. kola súťaže, pričom registračný poplatok zostáva nezmenený. Pri zasielaní prihlášky je potrebné zaslať kópiu diplomu, resp. potvrdenia o získaní takejto ceny.

3. Záujemcovia vyplnia prihlášku a priložia k nej doklad o úhrade registračného poplatku. Registračný poplatok pre účastníkov I. kategórie je 50 EUR, pre účastníkov prihlásených do II. kategórie je 75 EUR. Registračný poplatok je nevratný.

Viac informácií nájdete tu.

 

 
« späť na zoznam Aktualizované: 05. 04. 2019