Výberové konanie na miesto riaditeľa Štátnej filharmónie Košice

Foto: Výberové konanie na miesto riaditeľa Štátnej filharmónie Košice

5. 5. 2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Štátnej filharmónie Košice.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť do piatka 24. mája 2019.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné a ďalšie požadované predpoklady, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.

Bižšie informácie o výberovom konaní.
« späť na zoznam Aktualizované: 06. 05. 2019