Pár slov návštevníkom...

Foto: Pár slov návštevníkom...

14. 5. 2019

Veľmi ma teší, že sa prvý ročník hudobného festivalu Pro musica nostra Sarossiensi stretol s pozitívnym ohlasom. Je to dôkazom toho, že spojeniehudobného a poznávacieho zážitku bol dobrým krokom. Verím, že aj tentorok vás zaujme bohatý program festivalu a výber kultúrnych pamiatok,v ktorých sa uskutočnia jednotlivé koncerty.Som presvedčený, že klasickáhudba v podaní špičkových hudobníkov ulahodí vášmu sluchu, no zároveňdúfam, že tento zážitok umocnia najmä reprezentatívne priestorykaštieľov, ktoré začiatkom júna budete môcť navštíviť trošku netradičným spôsobom. Vďaka hudbe môžete spoznať Sabinov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Fintice, Hermanovce, Petrovany a Prešov. Želám Vám príjemný umelecký zážitok a nezabudnuteľný pocit, ktorý bude vo Vás ešte dlho doznievať.

Milan Majerský (Prešovský samosprávny kraj, predseda)

 

Najväčšie mená slovenského interpretačného umenia, ale i významní zahraniční hostia, súbory subtílnej hudby vychádzajúcej z historických hudobných nástrojov v kontraste slávnostných fanfár a dokonca i koncert pre najmladších, možno budúcich hudobníkov. Všetko skoncentrované do siedmich dní, rozdelené do najkrajších priestorov v okolí šarišskej metropoly. Neskromne si dovolím povedať, že úroveň tohto festivalu je hodná krajiny, ktorá je súčasťou Európskej únie. Ideou festivalu je spájanie architektúry historických objektov so znejúcou hudbou, prinavrátenie hudobného života tam, kde v minulosti pravidelne pulzoval a dodával životodarnú energiu v podobe emócií výhradne človeku, ktorý chcel počúvať. Už prvý ročník nášho podujatia nás presvedčil o tom, že v šarišskom regióne je dostatok ľudí, ktorí ku svojim životným potrebám nevyhnutne radia aj kultúru s vysokými umeleckými hodnotami.

Katarína Burgrová (Prešovský hudobný spolok SÚZVUK, predsedníčka)

 

Festival, ktorý ponúka súčasným návštevníkom hudbu rôznych období v priestoroch rozmanitých časových súradníc, umožňuje poslucháčom nazerať na minulosť v jedinečnom uhle. Vlastne v jedinečných uhloch, pretože každé dielo počúvame ako indivíduá s jedinečnou hudobnou skúsenosťou a priestor, v ktorom sa realizuje, s jedinečným vizuálnym a historickým vnímaním. Navyše je naša zmyslová – sluchová a zraková – percepcia vždy konfrontovaná s rozumovými kapacitami a intelektuálnou výbavou. Vždy, keď sa pozriem „poočku“ na môjho suseda v koncertnej sále, napadne mi otázka: Čo počuje onči ona, ako ním hýbu farby, architektúra a duch miesta, v ktorom sme svedkami umeleckého výkonu, čo sa mu deje v srdci, keď počuje. Sme ako harfy s tisícmi strún, z ktorých sa pri hudbe, ktorú počúvame,rozozvučí strún pár, viacero alebo množstvo, vždy podľa nášho ustrojenia a ochoty prijať odkaz, správu z minulosti. Správu, ktorú nemožno preložiť, zaznamenať v slovách, vetách, ale vždy uchopiť len ako originálnu hudobnú výpoveď jedinca z času a priestoru, ktorý už neexistuje a ktorý si nenásilne, prirodzene a s osobitým potešením –zážitkom „rekonštruujeme“ v našich predstavách. Užite si putovanie miestami a časom – po krásnych pamiatkach Šariša za zvukov hudby rôznych období spôsobom hodným umenia a žitia. Nech vo vás znie čím viac strún.

Igor Valentovič (Hudobné centrum, riaditeľ)
« späť na zoznam Aktualizované: 14. 05. 2019