Obnova knižnice Hudobného centra - výzvy na predloženie ponúk

Foto: Obnova knižnice Hudobného centra - výzvy na predloženie ponúk

2. 7. 2019

Hudobné centrum oznamuje výzvy na predloženie cenových ponúk na dve nezávislé zákazky súvisiace s obnovou a rozšírením verejnej hudobnej knižnice Hudobného centra:

1/
Názov zákazky: Obnova verejnej knižnice Hudobného centra – stavebné práce a vybudovanie bezbarierového kontaktu
Druh zákazky: stavebné práce
Nomenklatúra (CPV kód): 45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok

2/
Názov zákazky: Obnova verejnej knižnice Hudobného centra – Dodanie interiérového vybavenia
Druh zákazky: dodanie tovaru
Nomenklatúra (CPV kód): 39100000-3 Nábytok; 39155000-3 Nábytok pre knižnice

Termín na predloženie ponúk na zákazky je 12.7.2019 do 12 hod.

Záujemcovia si môžu vyžiadať všetky podklady na predloženie cenovej ponuky na adrese:

daniela.krausova@culture.gov.sk alebo anna.zilkova@hc.sk.

 
« späť na zoznam Aktualizované: 03. 07. 2019