54. ročník súťaže Concertino Praga

Foto: 54. ročník súťaže Concertino Praga

10. 9. 2019

V roku 2020 prebehne už 54. ročník medzinárodnej súťaže Concertino Praga, ktorá od tohto ročníka ponesie aj podtitul Dvořákova rozhlasová medzinárodná súťaž pre mladých hudobníkov 2020. Usporiadateľmi sú Český rozhlas a Akadémia klasickej hudby.

Súťaž prebieha v troch kolách, finále sa koná formou verejného koncertu, ktorý sa uskutoční 12. 9. 2020 v rámci medzinárodného hudobného festivalu Dvořákova Praha.

Súťažiaci zašlú vlastné nahrávky sólových skladieb v rozsahu 20-30 minút, ktoré bude porota hodnotiť anonymne; mená, vek a národnosť súťažiacich budú zverejnené až pred finále.

Nástroje a vekové limity pre rok 2020
• husle, violončelo, klavír, čembalo, akordeón a harfa
(uchádzači narodení 1. 1. 2005 a neskôr)

• flauta, hoboj, klarinet, fagot, trúbka, lesný roh, saxofón a trombón
(uchádzači narodení 1. 1. 2004 a neskôr)

Odporúčané skladby pre rok 2020
Voľba odporúčanej skladby má na hodnotenie súťažných výkonov pozitívny dopad, môže sa stať jedným z hodnotiacich kritérií a na ich predvedenie sa môžu viazať aj rôzne špeciálne ocenenia.

Odmeny
Ceny vo forme štipendií alebo príspevkov na hudobné nástroje:

1. cena – 5.000,- EUR
2. cena – 2.800,- EUR
3. cena – 1.700,- EUR

Nahrávanie CD v štúdiu Českého rozhlasu v Prahe.

Informácie o ďalších cenách sú uvedené v Štatúte súťaže.

Termíny
15. 12. 2019 termín zaslania prihlášky
28. 2. 2020 výsledky 1. kola (postupuje 25 súťažiacich)
30. 4. 2020 výsledky 2. kola (postupujú 4 súťažiaci)
12. 9. 2020 finále (Praha)
14. – 20. 9. 2020 turné v Južných Čechách

Online prihláška

Náležitosti online prihlášky
1. nahrávky súťažných skladieb vo formáte WAV/PCM – 16/24 bitov – 44.1/48kHz,
2. videozáznam z natáčania súťažnej nahrávky, ktorý porota zohľadní v prípade pochybností spojených s jej vznikom (postačí videozáznam z mobilného telefónu),
3. profil súťažiaceho v maximálnom rozsahu 1000 znakov,
4. dve profesionálne fotografie súťažiaceho v tlačovej kvalite s uvedením mena fotografa (min. 300 dpi),
5. kompletné notové materiály (bez osobných poznámok),
6. kópia pasu (zahraniční účastníci)
7. repertoár na prípadné 3. kolo sútaže – min. dve skladby v obsadení svojho nástroja v sprievode orchestra.

Podrobné súťažné podmienky nájdete TU.
« späť na zoznam Aktualizované: 10. 09. 2019