Stručné dejiny hudby (3. vydanie)

Foto: Stručné dejiny hudby (3. vydanie)

8. 1. 2020

Tretím vydaním prekladu Stručných dejín hudby od anglického autora Geralda Abrahama sa Hudobné centrum vracia ku komplexnej problematike vývoja hudby v jednotlivých kultúrach sveta. Autor sa tejto priam gigantickej témy zmocnil tak, že zaujal pozíciu pozorovateľa, ktorý je schopný z diaľky nielen defi novať hlavné a vedľajšie vývinové prúdy, ale aj postrehnúť prvé nenápadné prejavy nového kompozičného štýlu či novej praxe muzicírovania. Kniha zaujme hojnosťou a spoľahlivosťou uvádzaných faktov.

Publikáciu si môžete zakúpiť prostredníctvom nášho katalógu tu.
« späť na zoznam Aktualizované: 08. 01. 2020