Foto: Nová publikácia - Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia

Nová publikácia - Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia

Aktuality

|

09. 12. 2020

MESTSKÉ DIVADLO V PREŠPORKU NA SKLONKU 19. STOROČIA
Medzi provinciou a metropolou

Jana Laslavíková

Vedecká monografia Jany Laslavíkovej Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. Medzi provinciou a metropolou vychádza v koprodukcii Hudobného centra a Historického ústavu SAV, v spolupráci s Katedrou muzikológie FiF UK. Publikácia vychádza v roku 2020, keď Slovenské národné divadlo v Bratislave oslavuje storočnicu; osvetľuje etapu predchodcu našej národnej inštitúcie a na základe výskumu pramenného materiálu prináša doposiaľ neznáme fakty o divadelnej prevádzke v rokoch 1886 – 1899. Monografia je vyústením mnohoročných výskumných aktivít autorky v tejto oblasti a sprístupňuje čitateľom mnoho vzácnych informácií, ktoré doposiaľ neboli publikované. Vzniku textu predchádzal rozsiahly archívny výskum v domácich i zahraničných inštitúciách. Pri spracovaní témy autorka využila koncept dejín každodennosti a nezameriavala sa len na výnimočné udalosti (slávnostné okamihy).

Podstatným východiskom koncepcie publikácie sú spoločensko-politické udalosti, predovšetkým rakúsko-uhorské vyrovnanie v roku 1867 a s ním súvisiaca maďarizácia. Vlastníkom divadla bolo síce mesto Prešporok, ktoré rozhodovalo aj o jeho prevádzke, no uhorská vláda chcela dať prešporské divadlo od jeho otvorenia do služby myšlienky o jednom uhorskom národe s jedným jazykom (maďarským). Keďže však vtedajšie obyvateľstvo Prešporka bolo väčšinou nemecky hovoriace, municipálny výbor mesta sa rozhodol po otvorení budovy rozdeliť sezónu na maďarskú a nemeckú časť s príslušnými riaditeľmi a umeleckými súbormi. Tento model divadelnej prevádzky fungoval trinásť rokov do roku 1899.

Textovú časť publikácie tvoria štyri hlavné kapitoly, ktorým dominuje analytický prehľad nemeckojazyčných divadelných sezón pod vedením riaditeľov Maxa Kmentta (1886 – 1890) a Emanuela Raula(1890 – 1899). Farebná obrazová príloha prináša súvisiace reprodukcie diel zo zbierok domácich a zahraničných archívov, múzeí a knižníc. Podstatnou časťou knihy je rozsiahla príloha s prvým kompletným súpisom nemeckojazyčných predstavení Mestského divadlav Prešporku v rokoch 1886 až 1899.

Publikácia s rozsahom 580 strán vychádza v tlačenej i elektronickej verzii (ePDF).

Rozhovor s autorkou o vedeckej monografii v štúdiu Rádia Devín si môžete vypočuť tu.

Knihu si môžete zakúpiť v našom webshope.

Elektronická verzia (ePDF) dostupná tu.

x