Foto: Výzva na prihlasovanie na Svetové dni novej hudby ISCM 2021 už len do 1. marca!

Výzva na prihlasovanie na Svetové dni novej hudby ISCM 2021 už len do 1. marca!

Aktuality

|

22. 02. 2021

Vážené skladateľky, vážení skladatelia,
radi by sme vás informovali o aktuálnej výzve na zasielanie skladieb pre medzinárodný festival ISCM World New Music Days 2021, ktorý sa uskutoční 17. – 25. septembra 2021 v mestách Shanghai a Nanning v Číne.

V tohtoročnej výzve sa opäť spojili Slovenská sekcia ISCM a Hudobné centrum ako pridružený člen ISCM a do festivalového Call for scores môžeme spoločne zaslať až 12 skladieb.

Organizátori si zo zaslaných skladieb vyberú minimálne dve (1 za každého člena) na uvedenie počas festivalu ISCM World New Music Days 2021. Skladatelia dostanú pozvanie na festival a bude im zabezpečené ubytovanie na 4 dni.

Všetky informácie o výzve a kategóriách nájdete tu:
https://iscm.org/wnmd/2021-shanghai-nanning/

Svoje skladby, ktoré zodpovedajú požiadavkám výzvy, zašlite do 1. marca 2021 na e-mailovú adresu iscm.slovak@gmail.com vo formáte .pdf spolu s označením kategórie. Jeden skladateľ môže prihlásiť iba jednu skladbu.

 

Dôležité termíny:
do 1. marca 2021 – zaslanie skladby na adresu iscm.slovak@gmail.com
do 17. marca 2021 – oznámenie vybraných skladieb za obe slovenské sekcie
TBA 2021 – oznámenie vybraných skladieb pre festival 2021

V prípade otázok sa prosím obráťte na koordinátorov výzvy:
Mgr. art. Juraj Beráts, PhD.
ISCM – Slovenská sekcia
iscm.slovak@gmail.com
0948 531 744

Mgr. Lucia Jakubisová
Hudobné centrum
jakubisova@hc.sk

 

Organizáciu výzvy pre zasielanie a výber skladieb pre festival ISCM World New Music Days 2021 v Číne podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

x