Foto: Druhé kolo speváckej súťaže ONLINE!

Druhé kolo speváckej súťaže ONLINE!

Aktuality

|

02. 05. 2021

Odborná porota a organizátori súťaže sa rozhodli z dôvodu momentálne platných pandemických opatrení v SR usporiadať druhé kolo medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského formou zaslania nahrávok.

Termín doručenia nahrávok súťažou stanoveného repertoáru je 21.5.2021 (piatok) do 24.00 stredoeurópskeho času. Odborná porota oznámi rozhodnutie o postupe do finálového kola do 31.5.2021. Finále súťaže sa uskutoční predbežne 8.7. - 10.7.2021 v mieste konania súťaže v Trnave, pokiaľ to pandemická situácia dovolí. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny termínu, miesta a formy konania finálového kola v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie.

---

Due to the currently valid pandemic measures in the Slovak Republic, the expert jury and the organizers of the competition decided to organize the second round of the international singing competition Mikuláš Schneider-Trnavský online - by sending recordings.

The deadline for delivery of recordings of the repertoire set by the competition is 21.5.2021 (Friday) until 24.00 Central European Time. The expert jury will announce the decision about  progress to the final round by 31.5.2021. The final of the competition will take place preliminary 8.7. - 10.7.2021 at the competition venue in Trnava, if the pandemic situation allows. The organizers reserve the right to change the date, place and form of the final round depending on the current pandemic situation.

x