Foto: Juraj Pospíšil – Formovanie hudobnej skladby

Juraj Pospíšil – Formovanie hudobnej skladby

Novinky vydavateľstva HC

|

28. 04. 2022

Po prvýkrát vychádza text Juraja Pospíšila Formovanie hudobnej skladby, zaoberajúci sa otázkou výstavby hudobného diela a substanciálnych zložiek hudobnej syntaxe. Pospíšil všetky svoje tézy, artikulované v jeho texte, verifikoval dlhoročnou praxou nielen pedagogickou, ale aj skladateľskou. Text predstavuje bohaté dedičstvo slovenskej intelektuálnej hudobno-teoretickej spisby a je inšpiratívnym čítaním pre skladateľov, teoretikov či interpretov. Hlavnou prednosťou Pospíšilovho textu je konzistentnosť rozvíjania ústredných myšlienkových impulzov, ktoré boli v čase vzniku textu v mnohých aspektoch nové (či netradičné) a túto novosť si zachovali dodnes.

Dostupné v našom e-shope.
Cena 19,80€

x