Foto: Otvárací koncert 4. ročníka festivalu / 16.6. o 18.00 h.

Otvárací koncert 4. ročníka festivalu / 16.6. o 18.00 h.

Pro musica nostra Sarossiensi

|

15. 05. 2022

Pozvanie na otvárací koncert festivalu (16.6. o 18.00 h.) prijal legendárny slovenský klavirista Marian Lapšanský, ktorý spolu so speváčkami Máriou Tajtákovou (soprán) a Evou Garajovou (mezzosoprán) uvedie v barokovo-klasicistickom Kaštieli Petrovany (16.6.)výber z vokálnej tvorby Antonína Dvořáka. Piesňové cykly Antonína Dvořáka sú jedným z najoriginálnejších prejavov skladateľovej hudobnej fantázie. Diela plné krásnych melódií, kontrastov a folklórnych prvkov sú dôkazom, prečo Dvořákova „spontánna hudba národného charakteru“ dosiahla svetové parametre.

VSTUPENKY

PROGRAM:

Antonín Dvořák (1841-1904)

Cigánske melódie op. 55 výber

Má píseň zas A les je tichý Když mne stará matka Struna naladěna

Milostní písně op. 83 výber

Ó, naší lásce nekvete

V tak mnohém srdci mrtvo jest

Kol domu se ted' potácím

Já vím, že v sladké naději

Moravské dvojzpěvy op. 20

Proměny Rozloučení Chudoba Vuře šuhaj, vuře

 

***

Mária Tajtáková absolvovala štúdium spevu na Konzervatóriu v Bratislave a vokálnu interpretáciu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Neskôr pokračovala v doktorandskom štúdiu so zameraním na francúzsku lyrickú operu. Počas štúdia získala viaceré ocenenia vrátane štipendia od The International Holland Music Sessions a dvojnásobnej ceny dekana Fakulty múzických umení AU v Banskej Bystrici. Popritom sa aktívne zúčastňovala na rôznych majstrovských kurzoch, kde spolupracovala s významnými speváckymi osobnosťami ako Mirella Freni, Raina Kabaivanska, Cristina Deutekom, Eva Marton, Sona Ghazarian, Thomas Hampson, Antonio Carangelo, Peter Dvorský a i. Bola laureátkou Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (Česká republika) a finalistkou Medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidera-Trnavského v Trnave. Okrem divadelných produkcií Mária Tajtáková pravidelne vystupuje na koncertných pódiách. Spolupracovala so Slovenskou filharmóniou, Kolégiom českých filharmonikov, Capellou Istropolitanou, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Filharmóniou Veneto, súborom Chorus Angelorum Ensemble, a i. V rámci komornej hudby sa špecializuje na interpretáciu piesní z konca 19. storočia až po súčasnú hudbu. Zvlášť sa venuje prezentácii vokálnej tvorby slovenských skladateľov. Roku 2021 jej vyšlo profilové CD s názvom Impressions – songs v spolupráci s renomovaným slovenským klaviristom Ladislavom Fančovičom so zameraním na európsku piesňovú tvorbu vrátane slovenských skladateľov.

Eva Garajová absolvovala spev na Konzervatóriu v Bratislave a ďalej študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Neskôr sa zdokonaľovala v Osime, Štutgarte a v Buffale. Počas svojich zahraničných stáží účinkovala i v Taliansku, Nemecku, Španielsku, Kanade a v USA ako Lukrécia v opere Benjamina Brittena The Rape of Lucretia. Členkou Komornej opery v Bratislave sa stala ako študentka VŠMU a v roku 1995 debutovala ako Olga v opere Eugen Onegin v Banskej Bystrici. V tom istom roku začala spolupracovať so Štátnou operou Praha, kde počas svojho pôsobenia naštudovala viac než dvadsať postáv svetového operného repertoáru. V roku 2000 získala prestížnu Cenu Masarykovej akadémie umení a Cenu Gustava Mahlera Európskej únie za umenie. V roku 2003 vystúpila v Bratislave ako hosť galakoncertu José Carrerasa so španielskymi a talianskymi piesňami. Zúčastnila sa tiež prípravy filmovej nahrávky opery Liška Bystrouška (Deutsches Symhonie Orchester v Berlíne a dirigent Kent Nagano) a nahrávky tejto opery pre BBC v spolupráci s ČT Brno (2002 – 2004). S Filharmóniou Brno a dirigentom Sirom Charlesom Mackerrasom a znovu na festivale Pražská jar 2007 s Pražskými symfonikmi spievala v Glagolskej mši Leoša Janáčka. Pravidelne účinkuje so špičkovými symfonickými a komornými orchestrami.

Marian Lapšanský upozornil na seba ešte ako študent Konzervatória v Bratislave a následne ako poslucháč Akadémie múzických umení v Prahe (u Františka  Maxiána a Jana Panenku), keď sa stal absolútnym víťazom na Smetanovej klavírnej súťaži v Hradci Králové a získal Cenu za najlepšiu interpretáciu diel W. A. Mozarta (1971) a neskôr tiež Cenu Anda-Bührle (1972) na majstrovských kurzoch Gézu Andu v Zürichu. Vo svojom vzdelávaní pokračoval formou postgraduálneho štúdia na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve v triede Viktora Meržanova. V súčasnosti je Marian Lapšanský pravidelným hosťom na mnohých prestížnych koncertných platformách vo svete, účinkujúc s renomovanými orchestrami  ako Česká filharmónia, Symfonický orchester hl. m. Prahy FOK, Pražský komorný orchester, Slovenská filharmónia, Orchestre de la Radio Suisse Romande, Dresdner Staatskapelle,  Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra a mnohé ďalšie. Uskutočnil množstvo sólových recitálov i komorných koncertov na prestížnych festivaloch ako Wiener Festwochen, Salzburger Festspiele, Berliner Festtage, Dresdner Musikfestspiele, Pražská jar, Medzinárodný hudobný festival v Ankare, Letný festival Dubrovník, Bratislavské hudobné slávnosti a iné. Marian Lapšanský je nielen vynikajúci sólista, ale stal sa aj jedným z najvyhľadávanejších komorných hráčov na súčasnej scéne. Interpretačné umenie M. Lapšanského je zachytené na početných rozhlasových, televíznych  i štúdiových nahrávkach. Marian Lapšanský zohráva pozoruhodnú úlohu ako organizátor slovenského hudobného života, o. i. ako umelecký riaditeľ Medzinárodného festivalu Musica nobilis a prezident Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela v Bratislave. Donedávna pôsobil ako generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie. Je často pozývaný ako člen porôt medzinárodných klavírnych súťaží. K jeho ďalším záväzkom patrí aj pedagogická činnosť na vysokých hudobných školách v Bratislave a Prahe a prednáša ja na zahraničných univerzitách (Japonsko, USA a iné).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x