Miroslav Filip: Súborné dielo I

Foto: Miroslav Filip: Súborné dielo I

7. 8. 2013

Vývinové zákonitosti klasickej harmónie – 2. vydanie už v predaji

Slovenský muzikológ Miroslav Filip (1932 – 1973) sa vo svojej vedeckej činnosti venoval predovšetkým dvom disciplínam: teórii harmónie a hudobnej akustike. Prvý zväzok súborného diela Miroslava Filipa sa sústreďuje na práce z oblasti teórie harmónie, kde popredné miesto zaujímajú Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Autorovo exaktné myslenie sa tu snúbi s dôvernou znalosťou hudby klasicizmu, z ktorej vyberá viac ako štyristo príkladov na demonštrovanie svojich úvah.

Kniha sa v praxi uplatňuje ako učebná pomôcka na odborných vysokých školách a je stále žiadaná, preto sa Hudobné centrum rozhodlo pripraviť 2. vydanie (reprint). Publikáciu nájdete vo vybraných hudobných predajniach, alebo si ju môžete objednať na dobierku tu.
« späť na zoznam Aktualizované: 12. 10. 2013