ALLEGRETTO ŽILINA

16. 4. – 21. 4. 2018

BANNER : Allegretto Žilina

KONTAKTY

Sekretariát festivalu:

Festival Allegretto Žilina

Hudobné centrum

Michalská 10

815 36 Bratislava

www.hc.sk

allegrettohc.sk

Ivana Macaríková – manažérka festivalu

Aktualizované: 14. 05. 2018