ALLEGRETTO ŽILINA

8. 4. – 13. 4. 2019

BANNER : Allegretto Žilina

FESTIVALOVÝ VÝBOR

Prof. Eva Blahová – umelecká riaditeľka Janáčkovej opery Národného divadla Brno (do r. 2012), pedagogička

Doc. Ivan Gajan – pedagóg, koncertný umelec

Doc. Eugen Prochác – pedagóg, koncertný umelec

Mgr. Vladimír Šalaga – riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina

PhDr. Igor Valentovič – riaditeľ Hudobného centra

Marián Lejava – dirigent

Ronald Šebesta – koncertný umelec

Aktualizované: 08. 04. 2019