DNI STAREJ HUDBY

27. 5. – 10. 6. 2018

BANNER : Dni starej hudby

PROGRAM

Anton Zimmermann Opus 2

Nedeľa 27. 5. 2018 o 10.30
Mirbachov palác
Františkánske námestie 11, Bratislava

Účinkujúci:

 • Monika Tóth husle (HU)
 • Dóra Pétery čembalo (HU)

Diela:

 • Anton Zimmermann (1741 – 1781)
  Šesť sonát pre čembalo a husle op. 2

  Sonáta č. 1 A dur AZ II/1:A2

  Andante

  Minuetto: Andante – Trio

  Sonáta č. 2 B dur AZ II/1:B1

  Andante

  Minuetto: Moderato – Trio

  Sonáta č. 3 C dur AZ II/1:C1

  Andante

  Minuetto – Trio

  Sonáta č. 4 D dur AZ II/1:D2

  Andante

  Minuetto: Allegretto – Trio

  Sonáta č. 5 Es dur AZ II/1:Es2

  Affetuosso

  Minuetto: Allegretto – Trio

  Sonáta č. 6 F dur AZ II/1:F1

  Allegro moderato

  Minuetto: Moderato – Trio

 

Pôvodom sliezsky skladateľ, huslista a organista Anton Zimmermann (1741 – 1781) patril k najvýznamnejším hudobným osobnostiam pôsobiacim v dnešnej Bratislave v druhej polovici 18. storočia. Okrem prestížneho postu kapelníka v orchestri uhorského arcibiskupa Batthyányho sa na sklonku krátkeho života stal tiež organistom v Dóme sv. Martina. O tom, že si Zimmermannova rozsiahla tvorba, pokrývajúca všetky významné dobové žánre a druhy, našla v období klasicizmu nadregionálne uplatnenie, svedčí aj zbierka Šiestich sonát op. 2 (1776) vydaná vo francúzskom Lyone. Na festivale Dni starej hudby ju v rámci Nedeľných matiné v Mirbachovom paláci v kompletnej a zvukovo delikátnej podobe uvedú maďarské špecialistky na starú hudbu, huslistka Monika Tóth a hráčka na klavichorde Dora Pétery. Koncert sa koná v spolupráci s mestom Lipovský Hrádok.

 

hore ^
Aktualizované: 25. 05. 2018