About work:

Dedicated to Ivica Encingerová.Prvé uvedenie v zahraničí

11 May 2005, RO
PERFORMERS: Ivica Gabrišová (fl)
X