Movements:
Mníchovská zrada
V tieni dvojkríža
Povstanie
Bratská pomoc
Frontové sny
Piesne s harmonikou
Prvý deň mieru

X