First performance in Slovakia

1979, SK
PERFORMERS: Slovenský ľudový umelecký kolektív
X