Movements:
Refrén I
Intermezzo I
Ján Hollý s vetou v nárečí
Janko Kráľ zomrel v ústraní
Refrén II
Concerto grosso
Je to len chvíľa
Až do tej chvíle si tu
Chorál
Blažený z poézie
Intermezzo II
Refrén III
Tak sme vás pochovávali

X