Movements:
Búvaj, Dieťa krásne
Aké to svetlo
Narodil sa Kristus Pán
Kyrie Eleison
Dnešný deň sa radujme
Dobrý pastier sa narodil
Do hory, do lesa, valasi
Hľa, zástup zboru anjelského
Nesiem vám noviny
Pastieri, pastieri, hore vstaňte
Povedzte nám, pastuškovia
Ó, chýr preblahý
Silent Night, Holy Night!

X