Movements:
Láska, bože, láska
Na kopčianskej veži
V tej našej zahrádce
Tečie voda
Od Záhorá

X