First performance in Slovakia

28 Sep 1989, Bratislava Music Festival, SK
PERFORMERS: Slovenský ľudový umelecký kolektív, Štefan Klimo (dir.)
X