Movements:
Anča čierna
Anička, dušička
Čardáš, budzogáň
Bože môj, otče môj
Dobrú noc, má milá
Ej, duby, duby
Ešte raz sa obzrieť mám
Ej, ženy, ženy
Garafia, strom zelený
Ej, padá, padá rosička
Hej, kone moje, kone vrané
Hej, musel by to chlap byť
Hej, hore háj, dolu háj
Orali by moje volky
Ovce moje, ovce
Pime, chlapci, pime víno
Pri trenčianskej bráne
Po nábreží koník beží
Prala som ja na potôčku
Sedemdesiat sukieň mala
Šenkovala šenkárička
Štidiri, štidiri
Ten vaďovský kostolíček
V kláštornej doline
Všetci ľudia povedajú
Nad Tatrou sa blýska

X