Movements:
A chtora dzivočka
Anička, prečože ti
Čo robíš, Hanička, Hanka
Do hory ma poslali
Ej, hora, hora, zelená hora
Ej, mám ja koňa faku
Hore cesta, dolu druhá
Jako si, môj milý
Na tej našej záhradôčke
Nebanovala bych
Nevydávaj sa ty, dievča
Praďteže len, pradulienky
Pred vaším okienkom
Pri potoku sedela
Sihote, sihote, zelené sihote
Ty falošná falošnica
Tynom, tanom
Ťažko je mi na srdienku
U Dunaja, u Prešporka
Umrem, umrem
Zaspievalo vtáča
Zoťali brezu

X