Movements:
Ach, Janíčko, duša má
Anička, dušička, kde si bola
Čie sa to ovečky
Ďateľ na dube
Elena, Elena
Hej, už sa na tej hore
Ja parobok z Kapušian
Keď som sa spovedal
Jaj, však ma bolí
Neplač, milá, nenariekaj
Pred kostolom ľalia
Prídi, Janík premilený
Sadaj, slnko, sadaj
Sokolovie lúka
Tam pri moste
Tam za Váhom biely dom
Tou našou dolinečkou
Tu ty, tu ty na tie dudy
Veľká sa mi škoda stala
Zaleť, sokol

X